Đang thực hiện Đang thực hiện
Ngành nghề
Nơi làm việc
Ngày thi
Lương cơ bản
Giới tính
Chi tiết
 • Cơ khí
  AICHI
  17/03/2020
  NỮ
  Cơ khí
  GIFU
  26/02/2020
  150.000 YÊN/THANG
  NAM + NỮ
  CƠ KHÍ
  OSAKA
  05/12/2020
  157.000 Yên/tháng
  Nam
  SX Linh kiện ÔTÔ
  HIROSHIMA
  28/02/2020
  145.000 Yên/tháng
  Nam
  Chế biến thực phẩm
  YAMAGUCHI
  12/01/2020
  150.000 Yên/ Tháng
  Nữ
  SX LINH KIỆN ÔTÔ
  GIFU
  17/12/2019
  140.000 Yên/tháng
  Nam
  Chế biến thủy sản
  HIROSHIMA
  12/12/2019
  150.000 Yên/ Tháng
  Nam
  SỬA CHỮA ÔTÔ
  GIFUKEN
  10/12/2019
  150.000 Yên/ Tháng
  Nam
  SƠN - NHỰA
  AICHI
  11/12/2019
  160.000 Yên/tháng
  NAM + NỮ
  Chế biến thực phẩm
  AICHI
  02/12/2019
  160.000 YÊN/THÁNG
  Nữ
  SX Linh kiện ÔTÔ
  HIROSHIMA / YAMAGUCHI
  15/11/2019
  153.000 Yên / Tháng
  Nam
  SƠN - CƠ KHÍ
  SHIZUOKA
  15/11/2019
  157.000 Yên/tháng
  Nữ
  CƠ KHÍ
  SAITAMA
  29/09/2019
  160.164 Yên / Tháng
  Nữ
  Chế biến thực phẩm
  HOKKAIDO
  25/10/2019
  145.000 Yên/tháng
  Nam
  CƠ K HÍ HÀN
  GUNMA
  25/10/2019
  155.630 Yên/Tháng
  Nam
  Đóng gói công nghiệp
  TOCHIGI
  23/10/2019
  140.000 Yên/tháng
  Nam
  SX Linh kiện ÔTÔ
  OKAYAMA
  16/10/2019
  150.000 Yên/ Tháng
  Nam
  SỬA CHỮA ÔTÔ
  SHIZUOKA
  03/10/2019
  152.000 yên/ Tháng
  Nam
  KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG
  GIFUKEN
  27/09/2019
  220.000 yên/ngày
  Nam
  KỸ SƯ CƠ KHÍ
  TOYAMA
  28/09/2019
  206.000 Yên/tháng
  Nam
  SỬA CHỮA ÔTÔ
  TOYAMA
  03/10/2019
  150.000 Yên/ Tháng
  Nam
  SX Linh kiện ÔTÔ
  AICHI
  18/09/2019
  153.504 yên/ Tháng
  Nam+ Nữ
  Đóng gói công nghiệp
  AICHI
  10/09/2019
  157.630 Yên/Tháng
  Nam
  SX CỐC GIẤY
  AICHI
  10/09/2019
  150.000 Yên/ Tháng
  Nữ
  Cơ khí
  INABE
  10/09/2019
  152.067  yên/tháng
  Nam
  SX LINH KIỆN ÔTÔ
  AICHI
  15/09/2019
  150.000 YÊN/THANG
  NAM + NỮ
  KTV CƠ KHÍ
  AICHI KEN
  15/09/2019
  211,619 yên/tháng
  Nam
  KTV THỰC PHẨM
  NHAT BAN
  19/08/2019
  211,619 yên/tháng
  Nam
  SX LINH KIỆN ÔTÔ
  SHIZUOKA
  30/08/2019
  150.000 YÊN
  NAM + NỮ
  CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  HIROSHIMA
  19/08/2019
  150.000 YÊN
  Nữ
  SX LINH KIỆN ÔTÔ
  AICHI
  14/08/2019
  150.000 YÊN
  Nữ
  BẢO DƯỠNG ÔTÔ
  TOYAMA
  03/08/2019
  140.000 yên/tháng
  Nam
  SỬA CHỮA GIÀN GIÁO
  FUKUOKA
  16/07/2019
  162.800 yên/tháng
  Nam
  GIẶT - LÀ 3 NĂM
  CHIBA
  15/08/2019
  160.000 YÊN/THÁNG
  Nữ
  SƠN - NHỰA
  AICHI
  28/07/2019
  150.000 YÊN
  NAM + NỮ
  SƠN - NHỰA
  SHIZUOKA
  02/07/2019
  168.255 yên/tháng
  Nữ
  PHIÊN DỊCH
  SHIZUOKA
  02/07/2019
  200.000 Yên
  Nữ
  KỸ SƯ CƠ KHÍ
  TOYAMAKEN
  11/07/2019
  200.000 Yên
  Nam
  LẮP RÁP ĐIỆN TỬ
  KANSAI
  29/06/2019
  160.000 YÊN/THÁNG
  Nữ
  SX Linh kiện ÔTÔ
  HIROSHIMA
  14/07/2019
  150.000 Yên/ Tháng
  Nữ
  Phá dỡ nhà
  AICHI
  26/06/2019
  157.630 Yên/Tháng
  Nam
  SX Linh kiện ÔTÔ
  YAMAGUCHI, HIROSHIMA
  10/07/2019
  145.000 Yên/tháng
  Nam
  BẢO DƯỠNG ÔTÔ
  YAMANASHI
  27/08/2019
  145.000 Yên/tháng
  Nam
  BẢO DƯỠNG ÔTÔ
  TOYAMA
  23/07/2019
  145.000 Yên/tháng
  Nam
  Vệ sinh công nghiệp
  AICHI
  27/06/2019
  150.000 Yên/ Tháng
  Nữ
  Phá dỡ nhà
  AICHI
  26/06/2019
  157.630 Yên/Tháng
  Nam
  Dịch vụ Khách Sạn
  TOKYO
  08/07/2019
  150.000 Yên/ Tháng
  Nam+ Nữ
  CƠ KHÍ
  HIROSHIMA
  14/07/2019
  149.232 Yên
  Nữ
  Vệ sinh công nghiệp
  AICHI
  27/06/2019
  149.232 Yên
  Nữ
  CƠ KHÍ
  OKAYYAMA
  20/06/2019
  157.000 Yên
  Nam
  Thực Phẩm
  HIROSHIMA
  14/06/2019
  140.000 Yên/tháng
  Nữ
  Thực phẩm
  TOKYO
  03/07/2019
  900 Yên/giờ
  Nữ
  CƠ KHÍ
  AICHI
  04/06/2019
  145.227yên/tháng
  Nam - Nữ
  Cơ khí sửa chữa
  KANAGAWA
  20/05/2019
  173.730 Yên/ Tháng
  Nam
  Cơ khí sửa chữa
  OSAKA
  23/06/2019
  145.000 Yên/tháng
  Nam
  Kỹ sư cơ khí
  SAITAMA
  10/06/2019
  200.000 yên/ tháng
  Nam
  Sửa chữa cầu đường
  AICHI
  05/06/2019
  170.000 yên/Tháng
  Nam
  Lắp ghép Cốp Pha
  EHIME
  02/06/2019
  150.000 yên
  Nam
Ngành nghề
Nơi làm việc
Ngày thi
Lương cơ bản
Giới tính
Chi tiết
 • Điện tử
  ĐÀI NAM
  24/02/2020
  23.800 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  SX Kính Áp tròng
  ĐÀI TRUNG
  25/12/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  MAY
  ĐÀI NAM
  02/11/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  DỆT
  ĐÀI TRUNG
  15/09/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  Chế biến thực phẩm
  ĐÀI TRUNG
  04/09/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam+ Nữ
  SX Linh kiện ÔTÔ
  ĐÀI NAM
  10/08/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  SX KÍNH ÁP TRÒNG
  ĐÀI TRUNG
  10/08/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  SX LINH KIỆN MÁY ẢNH
  ĐÀI TRUNG
  09/08/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  Cơ khí
  ĐÀI TRUNG
  08/08/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  CHẾ BIẾN THỊT GÀ
  ĐÀI TRUNG
  28/07/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  CƠ KHÍ
  ĐÀI NAM
  20/07/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  SX ĐỒ GỖ
  ĐÀI TRUNG
  16/07/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  SẢN XUẤT TRỨNG GÀ
  ĐÀI TRUNG
  18/07/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam+ Nữ
  SƠN NHỰA
  Đài Bắc
  19/07/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  Gia công thép tấm
  Đài Bắc
  08/07/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  Cơ khí
  Đài Nam
  12/07/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  LĐPT
  ĐÀI TRUNG
  01/07/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  SẢN XUẤT ĐỒ DA
  ĐÀI TRUNG
  27/06/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  CƠ KHÍ
  ĐÀI TRUNG
  27/06/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  SX PIN, ẮC QUY
  ĐÀI NAM
  29/06/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  SX Kính áp tròng
  Đài Trung
  28/06/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  Giúp việc gia đình
  Đài Trung
  29/06/2019
  23.100 Đài tệ
  Nữ
  Lắp ráp linh kiện ôtô
  Cao Hùng
  28/06/2019
  23.100 Đài tệ
  Nam
  thao tác máy
  Gia Nghĩa
  26/06/2019
  23.100NT/tháng
  Nam
  Cơ khí
  Đài Trung
  28/06/2019
  23100NT/tháng
  Nam
  Thợ hàn
  Đài Trung
  28/06/2019
  23.100NT/tháng
  Nam
  Phân loại phế liệu
  Đài Bắc
  28/06/2019
  21.009 đài tệ
  Nam
  Dệt May
  Đài Bắc
  29/06/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  CƠ KHÍ
  Đài Trung
  26/06/2019
  23.000 Đài tệ
  Nam
  Giúp việc gia đình
  Đài Trung
  09/06/2019
  1700 Đài Tệ
  Nữ
  SX đồ gỗ
  Đài Trung
  06/06/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  XS Hộp nhựa
  Đài Trung
  05/05/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nữ
  Thực phẩm
  Đài Trung
  05/06/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  Cơ khí
  ĐÀI TRUNG
  30/05/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  CƠ KHÍ
  CAO HÙNG
  28/05/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam
  SẢN XUẤT MỸ PHẨM
  ĐÀI NAM
  27/05/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam - Nữ
  SX đồ nhựa
  CAO HÙNG
  28/05/2019
  23.100 Đài tệ/ tháng
  Nam


Hotline: 0987.607.179

NHẬT BẢN

Điện thoại: 0962.733.377

Skype:

Zalo:

 

ĐÀI LOAN

Điện thoại: 0987.607.179

Skype:

Zalo:

 

DU HỌC

Điện thoại: 0973.139.157

Skype:

Zalo:

Copyright © 2019 nhipcauquocte.com
Chuyển đến thanh công cụ