Đang thực hiện Đang thực hiện

Trường hợp của bạn thi kỹ năng đặc định Quy trình tham gia Đăng ký ứng tuyển
1
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại cùng ngành
Không thi
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Nếu đỗ, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 Xem chi tiết
2
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại khác ngành
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đỗ, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
Xem chi tiết
3
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại cùng ngành
Không thi
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Nếu đỗ, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
Xem chi tiết
4
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại cùng ngành
Không thi nhưng cần giấy xác nhận của công ty cũ (nếu công ty cũ không xác nhận thì phải thi)
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đỗ, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
Xem chi tiết
5
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại khác ngành
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đỗ, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
Xem chi tiết
6
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại cùng ngành tại công ty khác
Thi N4, không thi kỹ năng chuyên môn nếu có xác nhận công ty cũ
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng đặc định
 • chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
Xem chi tiết
7
 • Thực tập sinh về nước (visa 3 – 5 năm)
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
 • Đi lại khác ngành
Phải thi
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đỗ, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
Xem chi tiết
8
 • Du học sinh, Thực tập sinh về nước chương trình 1 năm
 • Có bằng tiếng Nhật N4 trở lên
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với xí nghiệp
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đỗ, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Hotline: 0987.607.179

NHẬT BẢN

Điện thoại: 0962.733.377

Skype:

Zalo:

 

ĐÀI LOAN

Điện thoại: 0987.607.179

Skype:

Zalo:

 

DU HỌC

Điện thoại: 0973.139.157

Skype:

Zalo:

Copyright © 2019 nhipcauquocte.com
Chuyển đến thanh công cụ